Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Panie Premierze,

Wzywam Pana do bezzwłocznego podjęcia kroków niezbędnych, by odbudować polską gospodarkę, wyczerpaną niekończącymi się obostrzeniami. Restrykcje są wprowadzane pod pretekstem walki z epidemią, jednak konsekwencje decyzji rządu są zbyt dotkliwe dla milionów Polaków, którzy na masową skalę tracą pracę lub bankrutują.

Dzisiaj przedsiębiorcy i pracownicy mówią jednym głosem,
domagając się jedynie pozwolenia na normalne prowadzenie działalności zarobkowej, która zapewnia im godne życie. Prawo do pracy jest jednym z fundamentów cywilizacji i demokratycznego państwa, a w ostatnich miesiącach zostało ono brutalnie pogwałcone.

Sprzeciwiamy się manipulacji, do jakiej uciekają się przedstawiciele strony rządowej, prezentując liczbowe kryteria „poluzowania” obostrzeń, które następnie są całkowicie ignorowane. Zgodnie z Pana wcześniejszymi obietnicami, nigdy nie powinno było dojść do tzw. „narodowej kwarantanny”

Polska gospodarka jest na krawędzi zapaści. Przedłużające się
ograniczenia, dodatkowo wzmocnione nagłą podwyżką podatków i opłat, która weszła w życie 1 stycznia 2021 sprawiły, że ogromna liczba przedsiębiorców myśli już wyłącznie o jak najszybszym zbyciu swoich firm, aby móc utrzymać swoje rodziny przez następnych kilka miesięcy.

Jeszcze nie jest za późno, aby uratować sytuację! Proszę tylko pozwolić nam na powrót do normalności!

Z poważaniem,

  Opis petycji

  Rząd Mateusza Morawieckiego kolejny raz przedłużył twardy lockdown, nazwany propagandowo „narodową kwarantanną”. Bezprawne obostrzenia trwają bez końca, dobijając polską gospodarkę i rujnując życie tysięcy Polaków.

  Od wielu miesięcy trwa chaotyczna żonglerka obostrzeniami, w wyniku której poszczególne branże i sektory usług są zamykane, a tysiącom osób odbiera się możliwość zarabiania na życie. Wszystko to rząd uzasadnia walką z pandemią, jednak w podawanych do wiadomości publicznej liczbach zachorowań i wyzdrowień trudno się dopatrzyć korelacji z kolejnymi decyzjami premiera i ministra Niedzielskiego. Według amerykańskiego prestiżowego rankingu Bloomberg, polski rząd jest całkowicie nieskuteczny w walce z epidemią – Polska zajmuje 47. miejsce na 53 badane państwa.

  Metoda prób i błędów? Kosztem są prawdziwe dramaty

  Sytuacje, w których minister Niedzielski z kamienną twarzą odwołuje swoje wcześniejsze decyzje albo podejmuje nowe, sprzeczne z już obowiązującymi, powoli przestają kogokolwiek dziwić. Politycy zdają się rozgrywać partię szachów w beztroskim oderwaniu od rzeczywistości. Sami nie ponoszą konsekwencji własnych działań, jednak dotykają one milionów Polaków, którzy żyją w strachu przed utratą pracy i bankructwem, którzy nie tylko nie mogą zabrać dzieci na żaden wyjazd, ale również posłać ich w normalnym trybie do szkoły ani na pozalekcyjne zajęcia. Do tego wszystkiego doszło w dniu pierwszego stycznia jedenaście podwyżek podatków, prawdziwy wyrok śmierci wydany na wielu polskich przedsiębiorców.

  Rząd zwalcza własnych przedsiębiorców – w dodatku robi to nielegalnie!

  Władza działa w sposób bezprawny i zdaje się ignorować jednoznaczne wyroki sądów (m.in. Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Opolu i w Warszawie), który potwierdzają, że wprowadzony przez rząd zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest nielegalny i sprzeczny z Konstytucją. Tak rysuje się smutny obraz rządów PiS: wprowadzają bezprawne, łamiące Konstytucję obostrzenia, dobijają polską gospodarkę, a jednocześnie podnoszą podatki i próbują przepchnąć w Sejmie projekt nie pozwalający obywatelom odmówić przyjęcia mandatu. Ta władza otwarcie działa w sposób bandycki!

  Końca nie widać! Minister Zdrowia zmienia warunki z dnia na dzień

  Rząd zapewniał obywateli, że nie będzie drugiego lockdownu. „Narodowa kwarantanna” miała być wyjściem na wypadek przekroczenia 27 000 zachorowań, co nigdy nie nastąpiło. Kolejne przedłużenie o dwa tygodnie również nie posiada żadnego uzasadnienia. Czy byłoby ogłoszone, gdyby lockdown dotykał również kieszeni polityków?

  Zatrzymać to szaleństwo, póki jeszcze możemy się podnieść!

  Domagamy się otwarcia gospodarki. Tego potrzebują przedsiębiorcy i pracownicy. Kolejne dziurawe tarcze, które są antykryzysowe tylko z nazwy, nic nie zmienią. Setki przedsiębiorców już buntują się przeciwko nielegalnym rządowym restrykcjom, decydują się otwierać swoje biznesy, by uniknąć bankructwa i składają pozwy zbiorowe przeciwko państwu za nielegalne obostrzenia. Nie mają wyjścia. Walczą o przetrwanie, o wyżywienie swoich rodzin.

  Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez podmioty: Ruch Narodowy, adres do korespondencji: Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa; (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu złożenia podpisu i wysłania petycji oraz wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Ruchem Narodowym w związku z prowadzonymi przez nich działaniami, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Ruchu Narodowego. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie złożenie podpisu, wysłanie petycji i wsparcie akcji.

  Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Ruchu Narodowego, ul. Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: sekretarz@ruchnarodowy.net. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz administratora danych osobowych usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Twoja petycja trafi do:

  Pan Mateusz Morawiecki
  Prezes Rady Ministrów
  kontakt@kprm.gov.pl